Andersen Tax Türkiye’nin amacı, alanında uzun ve zor bir süreçte edinilen bilgi birikimi ve deneyimi ile, ulusal ve uluslararası nitelikteki müşterilerinin hizmet ihtiyaçlarını, hukuki çerçevede, en doğru ve hızlı bir şekilde karşılamaktır.

Bu doğrultuda,

•    Öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi ve buna göre en doğru ve hukuki çözüme ulaştıracak planlamanın yapılması,
•    Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri dikkate alınarak, hukuki, etkin, güvenli, zamanında ve tam bir danışmanlık ve denetim hizmeti verilmesi,
•    Farklı sektörlerdeki çalışmalarımız ile uzun yıllar sonucunda edinilen deneyim ve birikimlerimizle, uygulanabilir ve rasyonel planlama ve stratejilerin geliştirilmesi,
•    Mevzuattaki son değişikliklerden müşterilerimizin haberdar olması için mevzuat değişikliklerinin "Sirküler" yayınlarımız ile bildirilmesi,
•    Müşterilerimizin yeni oluşan veya oluşacak ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesini teminen geniş ve sürekli yenilenen ürün yelpazemizin çözümleyici, katılımcı ve etkili olmasına özen gösterilmesi,
Andersen Tax Türkiye’nin temel hedefleri olacaktır.

Andersen Tax Türkiye, müşterilerinin yararlanacağı hizmetlerin zamanında, hukuki ve etkili olarak sunulabilmesi amacıyla, kadrosundaki yeminli mali müşavir, hukukçu, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, denetçi ve denetçi yardımcısı unvanlarına sahip geniş insan kaynaklarının şirket içi eğitimler ile sürekli geliştirilmesine, ulusal ve uluslararası yayın ve konferanslara katılımcı ve eğitimci olarak iştirak etmelerine özen göstermektedir.

Andersen Tax Türkiye, müşterileri ile büyümekte iken, büyümenin temelinde bilgi ve uzmanlığı esas almaktadır.

Kurumsal yapılara veya kurumsallaşma konusunda istekli olan şirketlere hizmet eden Andersen Tax Türkiye'nin hizmetlerinden yararlanılmak ve Andersen Tax Türkiye ile tanışılmak istenilmesi halinde, iletişim bölümündeki bilgilerin kullanılması yeterli olacak ve en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.